انتشار کتاب «تشکل و تکامل اصطلاحات علمی فارسی تاجیکی» در آلمان

Нашри китоби «Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсии тоҷикӣ» дар Олмон

کتاب میرزا حسن سلطان به زبان روسی در آلمان منتشر شدرسالۀ «تشکل و تکامل اصطلاحات علمی فارسی تاجیکی» که نتیجۀ کاوش‌های علمی میرزاحسن سلطان‌اف، محقق و شاعر تاجیک می‌باشد، توسط انتشارات Palmarium Academic Publishing در آلمان به طبع رسید. کتاب مذکور در 452 صفحه به زبان روسی (Stanovlenie i razvitie persidsko-tadzhixkoj nauchnoj terminologii) فراهم گردیده و هم‌اکنون از طریق فروش‌گاه‌های مجازی نیز قابل دسترسی و خرید است.
پژوهش مورد نظر، به موضوع تاریخ شکلگیری و عامل‌های تحول اصطلاحات علمی فارسی تاجیکی در زمینه‌های نجوم، ریاضیات، جغرافیا، فلسفه‌ و حکمت و پزشکی اختصاص یافته، بر مبنای آثار علمی قرن‌های 9 تا 11 م (برابر با 3 تا 5 هـ) انجام گردیده است. نتیجه‌گیری‌های تحقیق در واژه‌ها و اصطلاحات علمی دورۀ مزبور می‌تواند برای شناختی بهتر از ظرفیت‌های زبان فارسی تاجیکی و غناوت و زایایی آن در بیان علمی و انتخاب روش‌های مناسب در اصطلاح‌سازی معاصر، مؤثر باشد.
کتاب مذکور برای استفادۀ کارشناسان علوم انسانی و دقیق، اصطلاح‌شناسی و اصطلاح‌سازی، پژوهشگران و دانشجویان ارائه گردیده است.

Рисолаи «Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсии тоҷикӣ», ки натиҷаи ковишҳои илмии Мирзоҳасан Султонов – муҳаққиқ ва шоири тоҷик мебошад, тавассути интишороти Palmarium Academic Publishing дар Олмон ба табъ расид. Китоби мазкур дар 452 сафҳа ба забони русӣ («Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии») фароҳам гардида, ҳамакнун аз тариқи фурӯшгоҳҳои маҷозӣ низ қобили дастрасӣ ва харид аст.
Пажӯҳиши мавриди назар ба мавзӯи таърихи шаклгирӣ ва омилҳои таҳаввули истилоҳоти илмии форсии тоҷикӣ дар заминаҳои нуҷум, риёзиёт, ҷуғрофиё, фалсафаву ҳикмат ва пизишкӣ ихтисос ёфта, бар мабнои осори илмии қарнҳои IX-XI анҷом гардидааст. Натиҷагириҳои таҳқиқ дар вожаҳо ва истилоҳоти илмии давраи мазкур метавонад барои шинохти беҳтар аз зарфиятҳои забони форсии тоҷикӣ ва ғановату зоёии он дар баёни илмӣ ва интихоби равишҳои муносиб дар истилоҳсозии муосир муассир бошад.
Китоби мазкур барои истифодаи коршиносони улуми инсонӣ (ҳуманитарӣ) ва дақиқ, истилоҳшиносӣ ва истилоҳсозӣ, пажӯҳишгарон ва донишҷӯён ироа гардидааст.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *