ترجمه و فناوری

Тарҷума ва фанноварӣ

کتاب ترجمه و فنّاوری در هفت فصل تنظیم شده است: ترجمه، فنّاوری، مبانی نظری ترجمه، مباحث کاربردی ترجمه، تلاقی در حوزۀ ترجمه و فنّاوری، ترجمۀ ماشینی و فنّاوری ارتباطات، و راهکارهایی برای بهبود عملکرد ترجمۀ ماشینی. بخش فهرست منابع و مآخذ پایان بخش این مجموعه است.
در این مجموعه، پس از ذکر پیشینۀ ترجمه در طول تاریخ و به‌خصوص ترجمه در قرن بیستم، دربارۀ تأثیر دیدگاه‌های مختلف زبان‌شناسی بر نظریه‌های ترجمه و ترجمۀ ماشینی بحث و مسائل مربوط به آن بررسی می‌شود و در ادامه مثال‌هایی از ترجمۀ ماشینی گوگل ارائه می‌گردد. در فصل پایانی نیز برای بهبود عملکرد ترجمۀ ماشینی راهکارهایی به‌منظور ارتقای خروجی ماشین‌های ترجمه ارائه شده است.
کتاب ترجمه و فنّاوری نوشتۀ پروانه خسروی‌زاده است که انتشارات منتشران اندیشه آن را در 100 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 80000 ریال منتشر کرده است.

BOOK120392

Китоби «Тарҷума ва фанноварӣ» дар ҳафт фасл танзим шудааст: тарҷума, фанноварӣ, мабонии назарии тарҷума, мабоҳиси корбурдии тарҷума, талоқӣ дар ҳавзаи тарҷума ва фанноварӣ, тарҷумаи мошинӣ ва фанноварии иртиботот ва роҳкорҳое барои беҳбуди амалкарди тарҷумаи мошинӣ. Бахши феҳристи манобеъ ва маохиз поёнбахши ин маҷмӯа аст.
Дар ин маҷмӯа, пас аз зикри пешинаи тарҷума дар тӯли таърих ва бахусус, тарҷума дар қарни бистум, дар бораи таъсири дидгоҳҳои мухталифи забоншиносӣ бар назарияҳои тарҷума ва тарҷумаи мошинӣ баҳс ва масоили марбут ба он баррасӣ мешавад ва дар идома мисолҳое аз тарҷумаи мошинии Гугл ироа мегардад. Дар фасли поёнӣ низ барои беҳбуди амалкарди тарҷумаи мошинӣ, роҳкорҳое ба манзури иртиқои хуруҷии мошинҳои тарҷума ироа шудааст.
Китоби «Тарҷума ва фанноварӣ» навиштаи Парвона Хусравизода аст, ки интишороти «Мунташирони андеша» онро дар 100 сафҳа ва бо шуморагони 1 000 нусха ба баҳои 80 000 риёл мунташир кардааст.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *