انتشار جلد دوم «آثار ایران‌شناسی» در تاجیکستان

Интишори ҷилди дувуми «Осори эроншиносӣ» дар Тоҷикистон


پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی با همکاری پژوهشگاه آموزش مسائل کشورهای آسیا و اروپایی وابسته به آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، جلد دوم کتاب «آثار ایران‌شناسی»، از پژوهش‌های پروفسور میرزا ملااحمد، محقق شناختۀ تاجیک را منتشر کرد.
جلد دوم آثار ایرانشناسی مجموعه‌ای از تألیفات این پژوهشگر در زمینۀ فرهنگی و ادبی ایران‌شناسی است و از سلسلۀ مقالاتی گرد آمده است که در آنها در خصوص روزگار و اشعار و میراث باقیماندۀ آدم‌الشعرا ابوعبدالله رودکی، حسن و قبح تألیفاتی که در این زمینه فراهم شده، همچنین دربارۀ فعالیت چندی از رودکی‌شناسان سخن می‌رود. مؤلف جستجو را در این زمینه ادامه داده، در مجموعه‌های بعدی پهلوهای دیگر مسئله‌های ادبی در ایران فرهنگی را بررسی کرده است تا که سیمای ادبیات و فرهنگمان بهتر و بیشتر شناخته شود.
قابل یادآوری است، جلد یکم کتاب «آثار ایران‌شناسی» پروفسور میرزا ملااحمد در سال 1396 و ‌در 552 صفحه به خط سریلیک از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی و پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی آکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان حاوی 46 عنوان مقاله در موضوع‌های مختلف ایران‌شناسی منتشر شده است.
جلد دوم کتاب «آثار ایران‌شناسی» تألیف میرزا ملااحمد در شهریورماه 1397 با حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در 430 صفحه به خط سیریلیک منتشر شد.

Интишори ҷилди дувуми «Осори эроншиносӣ» дар Тоҷикистон
Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ бо ҳамкории Пажӯҳишгоҳи омӯзиши масоили кишварҳои Осиё ва Урупои вобаста ба Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷилди дувуми китоби «Осори эроншиносӣ», аз пажӯҳишҳои профессор Мирзо Муллоаҳмад – муҳаққиқи шинохтаи тоҷикро мунташир кард.
Ҷилди дувуми «Осори эроншиносӣ» маҷмӯае аз таълифоти ин пажӯҳишгар дар заминаи фарҳангӣ ва адабии эроншиносӣ аст, ки аз силсилаи мақолоте гирд омадааст, ки дар онҳо дар хусуси рӯзгор ва ашъору мероси боқимондаи Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ҳусну қубҳи таълифоте, ки дар ин замина фароҳам шуда, ҳамчунин дар бораи фаъолияти чанде аз рӯдакишиносон сухан меравад. Муаллиф ҷустуҷӯро дар ин замина идома дода, дар маҷмӯаҳои баъдӣ паҳлӯҳои дигари масъалаҳои адабӣ дар Эрони фарҳангиро баррасӣ кардааст, то ки симои адабиёту фарҳангамон беҳтару бештар шинохта шавад.
Қобили ёдоварӣ аст, ҷилди якуми китоби «Осори эроншиносӣ»-и профессор Мирзо Муллоаҳмад дар соли 2017 ва дар 552 сафҳа ба хатти кириллӣ аз сӯи Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ ва Институти забон ва адабиёти Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳовии 46 унвон мақола дар мавзӯъҳои мухталифи эроншиносӣ мунташир шудааст.

Ҷилди дувуми китоби «Осори эроншиносӣ»-и Мирзо Муллоаҳмад дар сентябри соли 2018 бо ҳимояти молии Сафорати Ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон дар 430 сафҳа ба хатти кириллӣ мунташир шуд.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *