دورۀ آموزش زبان اوستایی در تاجیکستان

Давраи омӯзиши забони авестоӣ дар Тоҷикистон

از نیمۀ فروردین امسال دورۀ کوتاه‌مدت آموزش زبان اوستایی در آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در طول این مدت تاکنون زبان و دبیرۀ اوستایی برای گروهی از دانشجویان و علاقمندان از سوی استاد دکتر رهام اشه، پژوهشگر مرکز مطالعاتی آسیا در فرانسه آموزش داده شد.
بناست در آینده فرصتی برای آموزش دیگر زبان‌های گروه ایرانی کهن، از جمله سغدی، باختری، خوارزمی نیز اختصاص یابد که اقدام بسیار مهم و ارزشمند و دروقت برای محیط پژوهشی و آموزشی تاجیکستان است. فرا گرفتن زبان‌های ایرانی باستان و کوشش در تجدید مطالعات تخصصی در این زمینه، در واقع ابتکار و حرکتی مؤثر برای پر کردن بخشی از مطالعات زبان‌شناسی و ایران‌شناسی در تاجیکستان خواهد بود که، دست کم در حدود بیش از دو دهۀ اخیر به دلیل کمبود کارشناسان و پژوهشگران، با رکود جدی روبرو بوده است.
دکتر رهام اشه، مؤلف کتاب‌های «فرهنگ اوستا: متن و یادداشت‌های دستوری زبان» (Avesta Glossary: Text and Grammatical Notes)، «پارسیگ (پهلوی). دقایق دستور زبان» ( The Persic (“Pahlavi”). A Grammatical Precis.) و دیگر آثار پژوهشی در حوزۀ مطالعات متن‌های کهن، بویژه متون پزشکی در ادبیات اوستایی، سنسکریت (آموزۀ پزشکی مغان، پستۀ 1 The Medical Doctrine of the Magi, vol. 1/) و … است.

Аз аввали моҳи апрели имсол давраи кӯтоҳмуддати омӯзиши забони авестоӣ дар Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Дар тӯли ин муддат то кунун забон ва дабираи авестоӣ барои гурӯҳе аз донишҷӯён ва алоқамандон аз сӯи устод доктор Раҳом Аша – пажӯҳишгари Маркази мутолиотии Осиё дар Фаронса, омӯзиш дода шуд.
Биност дар оянда фурсате барои омӯзиши дигар забонҳои гурӯҳи эронии куҳан, аз ҷумла, суғдӣ, бохтарӣ, хоразмӣ низ ихтисос ёбад, ки иқдоми бисёр муҳим ва арзишманду дарвақт барои муҳити пажӯҳишӣ ва омӯзишии Тоҷикистон аст. Фаро гирифтани забонҳои эронии бостон ва кӯшиш дар таҷдиди мутолиоти тахассусӣ дар ин замина, дар воқеъ ибтикор ва ҳаракате муассир барои пур кардани бахше аз мутолиоти забоншиносӣ ва эроншиносӣ дар Тоҷикистон хоҳад буд, ки дасткам дар ҳудуди беш аз ду даҳаи ахир ба далели камбуди коршиносону пажӯҳишгарон, бо рукуди ҷиддӣ рӯ ба рӯ будааст.
Доктор Раҳом Аша муаллифи китобҳои «Фарҳанги «Авесто»: матн ва ёддоштҳои дастурии забон» (Avesta Glossary: Text and Grammatical Notes), «Порсиг (паҳлавӣ), дақоиқи дастури забон» (The Persic (“Pahlavi”). A Grammatical Precis.) ва дигар осори пажӯҳишӣ дар ҳавзаи мутолиоти матнҳои куҳан, бавижа матнҳои пизишкӣ дар адабиёти авестоӣ, санскрит (Омӯзаи пизишкии муғон, пустаи 1 / The Medical Doctrine of the Magi, vol. 1) ва ғ. аст.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *