كتاب آيين نگارش مقالة علمي– پژوهشي در تاجيكستان به خط سيريليك چاپ شد

Китоби «Ойини нигориши мақолаи илмӣ-пажӯҳишӣ» дар Тоҷикистон ба хатти сириллик чоп шуд

«آيين نگارش مقالة علمي- پژوهشي»، تأليف دكتر محمود فتوحي رودمعجني، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. اين اثر زير نظر و موافقت مؤلف كتاب و به سفارش رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاجیکستان در اسفند 1394 وارد بازار كتاب تاجيكستان شد. كتاب «آيين نگارش مقالة علمي- پژوهشي» اثري تحقيقي در بارة آموزش مقاله نويسي علمي براي دانشجويان، پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها مطابق با معيارهاي جهاني مقاله نويسي به شمار مي‌رود كه در سال‌هاي اخير در ايران و جهان طرفداران فراواني را به خود جلب كرده است.
کتاب مورد نظر مرکب از سرسخن مؤلف در بارۀ ویراست سوم و فصل‌‌های زیر می‌باشد:
1) مبانی پژوهش و نگارش؛ 2) مقاله و گونه‌های آن؛ 3) گام به گام به سوی نگارش مقاله؛ 4) ساختمان مقالۀ پژوهشی؛ 5) مرجع‌شناسی تحقیق؛ 6) مستندسازی اطلاعات درون ‌متن؛ 7) الگوهای مستندسازی و مرجع‌نویسی؛ 8) مجلۀ پژوهشی؛ 9) نمایه‌سازی نشریه‌های علمی؛ کتاب‌شناسی منابع.
كتاب «آيين نگارش مقالة علمي- پژوهشي» به خط سیریلیک در 320 صفحه و با شمارگان 500 نسخه توسط انتشارات بخارا در شهر دوشنبه منتشر شده است.

2

1

«Ойини нигориши мақолаи илмӣ-пажӯҳишӣ» таълифи доктор Маҳмуди Футӯҳии Рӯдмаъҷанӣ – устоди Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад ва узви пайвастаи Фарҳангистони забон ва адаби форсист. Ин асар зери назар ва мувофиқати муаллифи китоб ва ба суфориши Ройзании фарҳангии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон дар моҳи марти соли 2016 вориди бозори китоби Тоҷикистон шуд. Китоби «Ойини нигориши мақолаи илмӣ-пажӯҳишӣ» асаре таҳқиқӣ дар бораи омӯзиши мақоланависӣ ба шумор меравад, ки дар солҳои ахир дар Эрон ва ҷаҳон тарафдорони фаровонеро ба худ ҷалб кардааст.
Китоби мавриди назар мураккаб аз сарсухани муаллиф дар бораи вирости севум ва фаслҳои зер мебошад:
1) мабонии пажӯҳиш ва нигориш; 2) мақола ва гунаҳои он; 3) гом ба гом ба сӯи нигориши мақола; 4) сохтмони мақолаи пажӯҳишӣ; 5) марҷаъшиносии таҳқиқ; 6) мустанадсозии иттилооти даруни матн; 7) улгуҳои мустанадсозӣ ва марҷаънависӣ; 8) маҷаллаи пажӯҳишӣ; намоясозии нашрияҳои илмӣ; китобшиносии манобеъ.
Китоби «Ойини нигориши мақолаи илмӣ-пажӯҳишӣ» ба хатти сириллик дар 320 сафҳа ва бо шуморагони 500 нусха тавассути интишороти «Бухоро» дар шаҳри Душанбе мунташир шудааст.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *