مجموعه مقالات همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی

Маҷмӯаи мақолоти Ҳамоиши байналмилалии «Ғазна ва забону адаби форсӣ»

BOOK140495سازمان کنفرانس اسلامی در سال 2013 شهر غزنه را به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزید. به همین مناسبت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر آن شد تا در کنار اقدامات گوناگونی که در داخل کشور دوست و همسایه، افغانستان، به مناسبت این انتخاب صورت می‌پذیرفت، در ایران نیز همایشی بین‌المللی تحت عنوان «غزنه و زبان و ادب فارسی» برگزار کند. در پی این تصمیم، روز دوشنبه، بیست‌ونهم مهرماه 1392، همایش مذکور با حضور دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای مصدق خلیلی، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان، آقای نصیر احمد‌ نور، سفیر افغانستان در ایران، دکتر غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سفرای برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه و روسیه و نیز استادان زبان و ادب فارسی و شماری از اعضای پیوسته و پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در تالار باغ‌موزۀ دفاع مقدس برگزار شد.
پس از برگزاری همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی، فرهنگستان بر آن شد تا مجموعۀ مقالات ارائه‌شده در این همایش را به چاپ برساند. دفتر حاضر مجموعۀ مقالات و سخنرانی‌های این همایش و شامل نوزده مقاله و چهار سخنرانی است. فهرست مطالب کتاب در دو بخش «سخنرانی» و «مقاله‌ها» ترتیب یافته است. عناوین سخنرانی‌های این مجموعه از این قرار است: گزارش دبیر علمی همایش (محمد دبیرمقدم)؛ خطابۀ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی (علی جنتی)؛ «غزنه» پایتخت جهان اسلام (محمدجواد ظریف)؛ خطابۀ سفیر محترم جمهوری اسلامی افغانستان (نصیر احمد نور).
در بخش مقاله‌ها نیز این عناوین به چشم می‌خورد: تحقیق در تاریخ تألیف مقامات ژنده‌پیل (خلیل‌الله افضلی)؛ قصیده‌ای عربی از سیّدحسن غرنوی در کتیبۀ مسجد جامع یزد (عباس بگ جانی)؛ تحلیلی گفتمان‌شناختی بر حدیقة الحقیقۀ سنائی (محمد پارسانسب)؛ همسانی‌های متن تاریخ بیهقی با لهجۀ امروز مردم غزنی (قنبرعلی تابش)؛ سنائی یکی از کلیدهای فهم دقیق خاقانی (محمدرضا ترکی)؛ رسالۀ الواح مقابر غزنین، ارزش و اهمیت آن (یدالله جلالی پندری)؛ ‌غزنۀ سنائی (غلامعلی حدّاد عادل)؛ جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی کاربرد امثال در آثار سنائی غزنوی (حسن ذوالفقاری)؛ زمینه‌های تاریخی و فرهنگی و مبانی فکری سنائی و جلوه‌های آن در مثنوی مولوی (محمدرضا راشد محصّل)؛ سکه‌های سلطان محمود غزنوی (حسن رضائی باغ‌بیدی)؛ بررسی انسجام متن در شعر سعیدی، شاعر معاصر غزنه، با تأکید بر مجموعۀ زاغ سپید (سرو رسا رفیع‌زاده)؛ ادبیات در دربار و دربار در ادبیات (عبدالنبی ستارزاده)؛ جستاری چند دربارۀ چند شاعر غزنوی دورۀ بابری (سعید شفیعیون)؛ نگاهی به شعر امروز غزنی (محمدکاظم کاظمی)؛ آل‌حدّاد یا خاندان حدّادی غزنوی (محمد سرور مولایی)؛ غزنه و گسترش زبان فارسی دری در شبه‌قارۀ هند (فاطمه صادقی نقدعلی علیا، نصرالله امامی)؛ حضور استاد رودکی در شعر و اندیشۀ سخنوران غزنه و عهد غزنوی (نورعلی نورزاد)؛ پژوهش‌هایی در آثار سنائی غزنوی در شبه‌قاره (عارف نوشاهی)؛ ارزیابی نسخه‌ها و چاپ‌های حدیقۀ سنائی (محمدجعفر یاحقی).
کتاب مجموعه مقالات همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی زیر نظر دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، گردآوری شده که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در 416 صفحه و با شمارگان 500 نسخه، به بهای 200000 ریال منتشر کرده است.
به روایت: www.persianacademy.ir (پایگاه اینترنتی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

Созмони Конфронси исломӣ дар соли 2013 шаҳри Ғазнаро ба унвони пойтахти фарҳангии ҷаҳони ислом баргузид. Ба ҳамин муносибат, Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ бар он шуд, то дар канори иқдомоти гуногуне, ки дар дохили кишвари дӯст ва ҳамсоя – Афғонистон ба муносибати ин интихоб сурат мепазируфт, дар Эрон низ ҳамоише таҳти унвони «Ғазна ва забону адаби форсӣ» баргузор гардад. Дар пайи ин тасмим, рӯзи душанбе, 29 меҳрмоҳи соли 1392 ҳ. (21 октябри соли 2013) ҳамоиши мазкур бо ҳузури доктор Алии Ҷаннатӣ – вазири фарҳанг ва иршоди исломӣ, оқои Мусаддиқи Халилӣ – муовини вазири фарҳанг ва иттилооти Афғонистон, оқои Насир Аҳмади Нур – сафири Афғонистон дар Эрон, доктор Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил – раиси Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ, сафирони бархе кишварҳои ҳамсоя, монанди Туркия, Русия ва низ устодони забон ва адаби форсӣ ва шуморе аз аъзои пайваста ва пажӯҳишгарони Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ дар толори боғмузеи Дифои муқаддас баргузор шуд. Пас аз баргузории Ҳамоиши байналмилалии «Ғазна ва забону адаби форсӣ», Фарҳангистон бар он шуд, то маҷмӯаи мақолоти ироашуда дар ин ҳамоишро ба чоп бирасонад. Дафтари ҳозир маҷмӯаи мақолот ва суханрониҳои ин ҳамоиш ва шомили 19 мақола ва 4 суханронист. Феҳристи матолиби китоб дар ду бахш – «Суханронӣ» ва «Мақолаҳо» тартиб ёфтааст. Унвонҳои суханрониҳои ин маҷмӯа аз ин қарор аст: Гузориши дабири илмии ҳамоиш (Муҳаммаддабири Муқаддам); Хитобаи вазири муҳтарами фарҳанг ва иршоди исломӣ (Алии Ҷаннатӣ); Ғазна – пойтахти ҷаҳони ислом (Муҳаммадҷаводи Зариф); Хитобаи сафири муҳтарами Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар Эрон (Насир Аҳмади Нур).
Дар бахши мақолаҳо низ ин унвонҳо ба чашм мехӯрад: «Таҳқиқ дар таърихи таълифи «Мақомот»-и Жандапил» (Халилуллоҳи Афзалӣ); «Қасидае арабӣ аз Сайид Ҳасани Ғазнавӣ дар катибаи масҷиди ҷомеи Язд» (Аббосбеки Ҷонӣ); «Таҳлиле гуфтумоншинохтӣ дар «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и Саноӣ» (Муҳаммади Порсонасаб); «Ҳамсониҳои матни «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаи имрӯзи мардуми Ғазнӣ» (Қанбаралии Тобиш); «Саноӣ – яке аз калидҳои фаҳми дақиқи Хоқонӣ» (Муҳаммадризо Туркӣ); «Рисолаи «Алвоҳи мақобири Ғазнин», арзиш ва аҳамияти он» (Ядуллоҳ Ҷалолии Пиндарӣ); «Ғазнаи Саноӣ» (Ғуломалии Ҳаддоди Одил); «Ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва ахлоқии корбурди амсол дар осори Саноии Ғазнавӣ» (Ҳасани Зулфиқорӣ); «Заминаҳои таърихиву фарҳангӣ ва мабонии фикрии Саноӣ ва ҷилваҳои он дар «Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ» (Муҳаммадризо Рошиди Муҳассил); «Сиккаҳои Султон Маҳмуди Ғазнавӣ» (Ҳасан Ризоии Боғбедӣ); «Баррасии инсиҷоми матн дар шеъри Саидӣ – шоири муосири Ғазна бо таъкид бар маҷмӯаи «Зоғи сапед»» (Сарви Расо Рафеъзода); «Адабиёт дар дарбор ва дарбор дар адабиёт» (Абдунабӣ Сатторзода); «Ҷусторе чанд дар бораи чанд шоири ғазнавии давраи бобурӣ» (Саиди Шафеиюн); «Нигоҳе ба шеъри имрӯзи Ғазнӣ» (Муҳаммадкозими Козимӣ); «Оли Ҳаддод ё хонадони Ҳаддодии Ғазнавӣ» (Муҳаммад Сарвари Мавлоӣ); «Ғазна ва густариши забони форсии дарӣ дар шибҳи қораи Ҳинд» (Фотима Содиқии Нақдалии Улё, Насруллоҳи Имомӣ); «Ҳузури устод Рӯдакӣ дар шеър ва андешаи суханварони Ғазна ва аҳди ғазнавӣ» (Нуралии Нурзод); «Пажӯҳишҳое дар осори Саноии Ғазнавӣ дар шибҳи қора» (Орифи Навшоҳӣ); «Арзёбии нусхаҳо ва чопҳои «Ҳадиқа»-и Саноӣ» (Муҳаммадҷаъфари Ёҳаққӣ).
Китоби «Маҷмӯаи мақолоти Ҳамоиши байналмилалии Ғазна ва забону адаби форсӣ» зери назари доктор Муҳаммаддабири Муқаддам – узви пайваста ва муовини илмиву пажӯҳишии Фарҳангистон гирдоварӣ шуда, ки Интишороти Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ онро дар 416 сафҳа ва бо шуморагони 500 нусха, ба баҳои 200 000 риёл мунташир кардааст.
Ба ривояти www.persianacademy.ir (пойгоҳи интернетии Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ)

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *