نهمین شمارۀ صدای شرق منتشر شد

Нӯҳумин шумора аз маҷаллаи «Садои Шарқ» мунташир шуд

نهمین شماره از مجله «صدای شرق» نشریهء ملی ادبی انجمن نویسندگان تاجیکستان در سال ۲۰۱۷ با مطالب زیر در ۱۶۰ صفحه منتتشر شد.چکامه استقلال
نظام قاسم، چشمه اقبال؛ عسکر حکیم، تاجیکستان است و استقلال…؛ سفر‌محمد ایوبی، استقلال؛ رستم وهّاب‌زاده، اوج شهامت؛ دولت صفر، استقلالیت؛ نورالدین امرالدین، خورشید استقلال…؛

ستار تورسون، زمستان عمر، حکایه؛
فیض اَشور، سلام گوی! اشعار؛
سپهر ابوعبدالله حسن‌زاده، روستایی، حکایه؛

جشنواره
عبدالحمید صمد، پژوهشگر نیکنام؛
عطا همدم، حبیب دل و دیده؛
نماز حاتم‌اف، عقیده‌های مهارت‌پروری احمد دانش؛
نورمحمد تبر‌اُف، بختیار مرتضی، واصف زمین برومند؛

میراث
میرزا عبدالقادر بیدل، نیکات، (تهیهء بابا‌بیک رحیمی)؛

مکتب ادبی
کانستانتین پاوستافسکی، صدبرگ زرین، (ترجمه بختیار مرتضی)؛

بحث و اندیشه
آذر سلیم، شاعری با اشعار و روزگاری مرموز؛

فرهنگ
صلاح‌الدین فتح‌الله‌اُف، مهتاب‌شب.

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар соли 2017 бо матолиби зер дар 160 сафҳа мунташир шуд.Чакомаи истиқлол
Низом Қосим: «Чашмаи иқбол»; Аскар Ҳаким: «Тоҷикистон асту истиқлол…»; Сафармуҳаммад Айюбӣ: «Истиқлол»; Рустам Ваҳҳобзода: «Авҷи шаҳомат»; Давлат Сафар: «Истиқлолият»; Нуриддин Амриддин: «Хуршеди истиқлол…»;

Саттор Турсун: «Зимистони умр» (ҳикоя);
Файзи Ашӯр: «Салом гӯй!» (ашъор);
Сипеҳр Абӯабдуллоҳи Ҳасанзода: «Рустоӣ» (ҳикоя);

Ҷашнвора
Абдулҳамид Самад: «Пажӯҳишгари некном»;
Ато Ҳамдам: «Ҳабиби дилу дида»;
Намоз Ҳотамов: «Ақидаҳои маҳоратпарварии Аҳмади Дониш»;
Нурмуҳаммад Табаров, Бахтиёри Муртазо: «Восифи замини барӯманд»;

Мерос
Мирзо Абдулқодири Бедил, Некот (таҳияи Бобобек Раҳимӣ);

Мактаби адабӣ
Константин Паустовский: «Садбарги заррин» (тарҷумаи Бахтиёри Муртазо);

Баҳс ва андеша
Озари Салим: «Шоире бо ашъор ва рӯзгоре мармуз»;

Фарҳанг
Салоҳиддин Фатҳуллоев: «Маҳтобшаб».

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *