کتاب «افغانستان در آینۀ خاطرات من» منتشر شد

Китоби «Афғонистон дар ойинаи хотироти ман» мунташир шуд

کتاب «افغانستان در آینۀ خاطرات من»، نوشتۀ میرزا شکورزاده، ادیب و پژوهشگر تاجیک، در تاجیکستان منتشر شد.
مؤلف با اشاره به موضوع اثر ذکرشده، نگاشته: «از سی و پنج سال بدین سو آتش جنگ خانمان‌سوز در کشور به ما برادر، همسایه و همزبان افغانستان فروزان است. متأسفانه، فریاد فاجعۀ جگرسوز این ملت را گوش جامعۀ جهانی یارای شنیدن ندارد.
افغانستانیان امروز بیش از دیروز با اهریمن جنگ، با دهشت‌افکنان دست و پنجه نرم می‌کنند… اما در این کتاب داستان دیگری از فاجعۀ جنگ افغانستان و شوروی (1979-1989)‌ و شرکت فرزندان تاجیک در این حوادث به طریق یادداشت بازتاب یافته است».
مطالب کتاب تازه‌نشر میرزا شکورزاده به شرح زیر فراهم شده است:
دیباچۀ مؤلف؛ باب اول: داستان کدخدایی کیا؛ باب دوم: تابستان داغ بادغیس؛ باب سوم: پیچ‌و‌تاب راه سرنوشت؛ باب چهارم: افغانستان: عشق ما، اندوه ما؛ باب پنجم: حوادث امروز تاریخ فرداست؛ باب ششم: بامداد عاشقان را شام نیست.
کتاب «افغانستان در آینۀ خاطرات من» در 328 صفحه به خط فارسی، در دوشنبه از سوی انتشارات «علم» چاپ شده است.

Китоби «Афғонистон дар ойинаи хотироти ман», навиштаи Мирзо Шакурзода – адиб ва пажӯҳишгари тоҷик дар Тоҷикистон мунташир шуд.
Муаллиф бо ишора ба мавзӯи асари зикршуда, нигошта: «Аз сию панҷ сол бад-ин сӯ оташи ҷанги хонумонсӯз дар кишвари ба мо бародар, ҳамсоя ва ҳамзабони Афғонистон фурӯзон аст. Мутаассифона, фарёди фоҷеаи ҷигарсӯзи ин миллатро гӯши ҷомеаи ҷаҳонӣ ёрои шунидан надорад.
Афғонистониён имрӯз бештар аз дирӯз бо аҳримани ҷанг, бо даҳшатафканон дасту панҷа нарм мекунанд… Аммо дар ин китоб достони дигаре аз фоҷеаи ҷанги Афғонистон ва Шӯравӣ (1979-1989) ва ширкати фарзандони тоҷик дар ин ҳаводис ба тариқи ёддошт бозтоб ёфтааст».
Матолиби китоби тозанашри Мирзо Шакурзода ба шарҳи зер фароҳам шудааст:
Дебочаи муаллиф; боби аввал: Достони кадхудоии киё; боби дувум: Тобистони доғи Бодғис; боби севум: Печутоби роҳи сарнавишт; боби чаҳорум: Афғонистон: ишқи мо, андӯҳи мо; боби панҷум: Ҳаводиси имрӯз таърихи фардост; боби шашум: Бомдоди ошиқонро шом нест.
Китоби «Афғонистон дар ойинаи хотироти ман» дар 328 сафҳа ба хатти форсӣ дар Душанбе аз сӯи интишороти «Илм» чоп шудааст.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *