کتاب میر سیّد علی همدانی: پژوهشی در احوال و آثار منتشر شد

Китоби «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: пажӯҳише дар аҳволу осор» мунташир шуд

کتاب میر سیّد علی همدانی: پژوهشی در احوال و آثار، به قلم حاتم عصازاده، محقق تاجیک، توسط پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی منتشر شد. امیر سیّد علی بن شهاب، معروف به میر سیّد علی همدانی، عارف و عالم و شاعر ایرانی قرن هشتم و از مبلغان عمدۀ اسلام در کشمیر هند و از بزرگان سلسلۀ کبرویه بود که بیش از ۱۱۰ اثر به وی منسوب است. از او به‌ عنوان «امیر کبیر» و «شاه همدان» نیز نام برده‌اند.
کتاب مذکور شامل مقدمه‌ای تحت عنوان «سرسخن» از حجت‌الله فغانی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان است. پس از آن مقدمه‌ای به قلم مؤلف آمده و سپس متن اصلی کتاب آغاز شده است.
متن کتاب متشکل از سه باب است که عبارت‌اند از باب اول: میر سیّد علی همدانی و محیط او (تولد و محل ولادت؛ تبار و نسب؛ استادان و تربیت علی همدانی؛ جهانگردی و مسافرت‌ها؛ اولاد و مریدان میر سیّد علی همدانی؛ خواجه اسحاق ختلانی؛ شهادت؛ میراث ادبی؛ آرامگاه خواجه اسحاق؛ وفات و آرامگاه میر سیّد علی همدانی)؛ باب دوم: آثار میر سیّد علی همدانی (شرح مختصری از چند رسالۀ علمی همدانی)؛ باب سوم: موضوع‌های اساسی آثار میر سیّد علی همدانی (پند و اخلاق در آثار میر سیّد علی همدانی؛ جایگاه زن در آثار میر سیّد علی همدانی؛ وصف شاه عادل و رعیت‌پرور در آثار میر سیّد علی همدانی؛ صبر و تحمل از دیدگاه علمی همدانی). کتابنامه آخرین بخش این مجموعه است.
کتاب میر سیّد علی همدانی: پژوهشی در احوال و آثار، نوشتۀ حاتم عصازاده، زیر نظر میرزا ملا احمد و با ویراستاری مرحوم عبدالرحیم بهروزیان، در پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به خط فارسی برگردان شده و در سال 1394 (2015 م) توسط چاپخانۀ «پیوند» در 154 صفحه انتشار یافته است.BOOK1910942

Китоби «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: пажӯҳише дар аҳволу осор» ба қалами Ҳотам Асозода – муҳаққиқи тоҷик, тавассути Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ мунташир шуд. Амир Сайид Алӣ ибни Шаҳоб, маъруф ба Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ – орифу олим ва шоири эронии қарни 8 ҳиҷрӣ ва аз мубаллиғони умдаи ислом дар Кашмири Ҳинд ва аз бузургони силсилаи кубравия буд, ки беш аз 110 асар ба вай мансуб аст. Аз ӯ ба унвони Амири кабир ва Шоҳи Ҳамадон низ ном бурдаанд.
Китоби мазкур шомили муқаддимае таҳти унвони «Сарсухан» аз Ҳуҷҷатуллоҳ Фағонӣ – сафири муҳтарами Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон аст. Пас аз он муқаддимае ба қалами муаллиф омада ва сипас матни аслии китоб оғоз шудааст. Матни китоб муташаккил аз се боб аст, ки иборатанд аз Боби аввал: Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва муҳити ӯ (Таваллуд ва маҳалли валодат; Табор ва насаб; устодон ва тарбияти Алии Ҳамадонӣ; Ҷаҳонгардӣ ва мусофиратҳо; Авлод ва муридони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ; Хоҷа Исҳоқи Хатлонӣ; Шаҳодат; Мероси адабӣ; Оромгоҳи Хоҷа Исҳоқ; Вафот ва оромгоҳи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ); Боби дувум: Осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (Шарҳи мухтасаре аз чанд рисолаи илмии Ҳамадонӣ); Боби севум: Мавзӯъҳои асосии осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (Панду ахлоқ дар осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ; Ҷойгоҳи зан дар осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ; Васфи шоҳи одил ва раиятпарвар дар осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ; Сабру таҳаммул аз дидгоҳи Алии Ҳамадонӣ). Китобнома охирин бахши ин маҷмӯа аст.
Китоби «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ – пажӯҳише дар осору аҳвол», навиштаи Ҳотам Асозода, зери назари Мирзо Муллоаҳмадов ва бо виростории марҳум Абдурраҳими Беҳрӯзиён дар Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон ба хатти форсӣ баргардон шуда ва соли 2015 (1394 ҳ.) тавассути Чопхонаи «Пайванд» дар 154 сафҳа интишор ёфтааст.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *