تازه های نشر

هشتمین شمارۀ صدای شرق منتشر شد

Ҳаштумин шумораи маҷаллаи «Садои шарқ» мунташир шуд

هشتمین شماره از مجلۀ «صدای شرق»، نشریه ملی انجمن نویسندگان تاجیکستان ویژه آگوست ۲۰۱۸، به سردبیری رستم وهاب‌زاده، در ۱۶۰ صفحه منتشر شد. مندرجات: جمعه قوت، آب آتش‌زا، منظومه؛ رجب مردان، کشتار بی‌خون، قصه؛ آذر، وطن، اشعار؛ شریف خلیل، دو حکایه؛ عالم‌خان کوچراف، راغون‌نامه، رباعیات؛ یادبود عبدالغنی میرزایف، باز هم …

Read More »

کتاب مسلمانان دارالراحت منتشر شد

Китоби «Мусалмонони Дор-ул-роҳат» мунташир шуд

کتاب «مسلمانان دارالراحت: آرمان‌‏شهری در قاب یک رمان» با تصحیح دکتر ابراهیم خدایار استاد دانشگاه تربیت مدرس و رایزن فرهنگی سابق ایران در تاشکندبازنشر رمانی فارسی در ایران پس از صدوسه سال از آغاز نشر آن در روسیه عموماً انقلاب‏‌های ادبی را زاییده‌ی انقلاب‌‏های سیاسی به شمار می‌آورند. جنبشی فکری …

Read More »

هفتمین شماره از صدای شرق منتشر شد

Ҳафтумин шумора аз «Садои шарқ» мунташир шуд

هفتمین شماره از مجلۀ صدای شرق، نشریه ملی انجمن نویسندگان تاجیکستان ویژۀ ژولای ۲۰۱۸، به سردبیری رستم وهاب‌زاده، در ۱۶۰ صفحه منتشر شد. مندرجات: سخنرانی پیشوای ملت، امامعلی رحمان به افتخار روز وحدت ملی در شهر کانِ بادام؛ گلرخسار، خندۀ آفتاب، اشعار؛ عطا همدم، لیانید چگین، کارنامه‌های سپیتمان؛ دولت‌علی، دل …

Read More »

انتشار رمان غلامان صدرالدین عینی در ایران

Интишори романи «Ғуломон»-и Садриддин Айнӣ дар Эрон

رمان «غُلامان»، از آثار مهم و ارزشمند صدرالدّین عینی، در انتشارات آروَن تهران در سال روان منتشر شد. متن این کتاب با مقدّمه، تصحیح، تحقیق و توضیح مصطفی باباخانی به خط فارسی و در 756 صفحه آماده شده است. رمان غلامان کتابی بزرگ‌حجم و وسیع است و زندگی عجیب و …

Read More »

شماره 32 مجلۀ پیوند منتشر شد

Шумораи 32 маҷаллаи «Пайванд» мунташир шуд

شمارة 2 (32) مجلة پیوند، نامة انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان، ویژۀ  تابستان سال 2018 به سردبیری روشن رحمانی منتشر شد. این شماره حاوی بخش‌ها و مطالب زیر به دو خط سیریلیک و فارسی است: وحدت – سخنرانی پیشوای ملت امامعلی رحمانبه افتخار روز وحدت ملی در شهر کانِ‌بادام؛ «آب برای رشد …

Read More »

پنجمین شمارۀ صدای شرق منتشر شد

Панҷумин шумораи «Садои шарқ» мунташир шуд

پنجمین شماره از مجلۀ صدای شرق، نشریه ملی انجمن نویسندگان تاجیکستان، ویژۀ ماه می ۲۰۱۸، به سردبیری رستم وهاب‌زاده، در ۱۶۰ صفحه منتشر شد. مندرجات: عطا میرخواجه، داستان نورستان؛ جمعه قدوس، چشمه طلا، مختصر قصه؛ میرزاحسین بدلی‌پور، سرود وطن، پاره از رمان؛ سال رشد سیّاحی و هنرهای مردمی یاردن میلیف، …

Read More »

کتاب «افغانستان در آینۀ خاطرات من» منتشر شد

Китоби «Афғонистон дар ойинаи хотироти ман» мунташир шуд

کتاب «افغانستان در آینۀ خاطرات من»، نوشتۀ میرزا شکورزاده، ادیب و پژوهشگر تاجیک، در تاجیکستان منتشر شد. مؤلف با اشاره به موضوع اثر ذکرشده، نگاشته: «از سی و پنج سال بدین سو آتش جنگ خانمان‌سوز در کشور به ما برادر، همسایه و همزبان افغانستان فروزان است. متأسفانه، فریاد فاجعۀ جگرسوز …

Read More »

دانشمندان تاجیک در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ـ جلد هفتم

Донишмандони тоҷик дар «Донишномаи забон ва адаби форсӣ», ҷилди ҳафтум

جلد هفتم دانشنامۀ زبان و ادب فارسی منتشر شد. با پیگیری پژوهشگاه فرهنگ فارسی-تاجیکی در تاجیکستان، در این دانشنامه مقاله‌هایی به قلم پرفسور شریف‌مراد اسرافیل‌نیا دربارۀ استادانی چون احمد مخدوم دانش، صدر ضیاء، صدرالدین عینی، ساتم الغ‌زاده، باباجان غفوراُف ، محمد عاصمی، محمدجان شکوری و… گنجانده شده است. به نقل …

Read More »

مجموعۀ مشعل‌افروز منتشر شد

Маҷмӯаи «Машъалафрӯз» мунташир шуд

به همت دانشگاه دولتی آموزگاری صدرالدین عینی تاجیکستان مجموعه مقالات مشعل‌افروز، همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی، به مناسبت یکصدوچهلمین سالگرد استاد صدر‌الدین عینی منتشر شد. به نقل از شناسنامه کتاب: «مجموعهء مذکور از مقاله‌ها، دیدگاه‌ها و نظرهای ادیبان و دانشمندان و محققان نام‌آور خارجی فراهم آمده است. این کتاب به …

Read More »

کتاب پارسی سخن بگوییم

Китоби «Порсӣ сухан бигӯем»

Китобе бо унвони «Порсӣ сухан бигӯем», таълифи оқои Маҳдии Ашрафпури Афшор дар соли 2017 мунташир шудааст. Муаллифи китоб аз алоқамандон ба забони форсӣ аст ва китоби худро дар қолиби фарҳанге ҳовии вожаҳои арабӣ ва муодилҳои форсии онҳо тадвин карда ва саъй кардааст дар баробари ҳар лафзи арабӣ баробарниҳодҳое қарор диҳад, …

Read More »